@InCollection{Dudek:2013,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Oblicza miłości w tradycji politycznej Bizancjum w XI-XII w. (Anna Komnena i Nicefor Bryennios)",
  pages     = "33--47",
  year      = "2013",
  booktitle = "Homo, qui sentit : Ból i przyjemnośc w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, ISBN: 9788363047207",
  editor    = "pod red. Jacka Banaszkiewicza i Kazimierza Ilskiego",
  publisher = "Instytu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
  address   = "Poznań",
  series    = "Publikacje Instytutu Historii UAM : nr 111",
}