@InCollection{Asienkiewicz:2013,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title     = "Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego dziewcząt gimnazjalnych",
  pages     = "9--27",
  year      = "2013",
  booktitle = "Zdrowie i dobrostan. Dobrostan, umysł i uroda, ISBN: 9788361495116",
  editor    = "red. nauk. Bożena Zboina",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
  volume    = "3/2013",
}