@InCollection{Asienkiewicz:2013,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title     = "Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistow w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej",
  pages     = "11--25",
  year      = "2013",
  booktitle = "Zdrowie i dobrostan. Dobrostan i społeczeństwo, ISBN: 9788361495154",
  editor    = "red. Mirosław Babiarz, Monika Szpringer",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
  volume    = "4/2013",
}