@InCollection{Dzikuć:2013,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title     = "Kompetencje władz RP w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego",
  pages     = "130--137",
  year      = "2013",
  booktitle = "Abulia w zarządzaniu organizacjami : monografia, ISBN: 9788364249037",
  editor    = "red. nauk. S. Trzcieliński, T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}