@InCollection{Dudarski:2013,
  author  = "G. Dudarski and E. Kowal and M. Rybakowski",
  title     = "Zasadnicze uwarunkowania wypadków przy pracy i ich koszty w wybranym zakładzie produkcyjnym",
  pages     = "145--150",
  year      = "2013",
  booktitle = "Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku, ISBN: 9788392663096",
  editor    = "red. nauk. J. Charytonowicz",
  publisher = "Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Zastosowania Ergonomii",
}