@InCollection{Gorzelana:2013,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Językowe wyznaczniki wartości cierpienia w poezji religijnej polskiego oświecenia",
  pages     = "121--130",
  year      = "2013",
  booktitle = "Revitalizace hodnot: umění a literatura : Kolektivní monografie, ISBN: 9788026303794",
  editor    = "ed. Josef Dohnal",
  publisher = "Tribun EU",
  address   = "Brno",
}