@InCollection{Asienkiewicz:2013,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title     = "Propogandowy obraz relacji PRL - NRD w latach 80. XX wieku w oficjalnej prasie regionalnej Ziem Zachodnich",
  pages     = "369--382",
  year      = "2013",
  booktitle = "Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, ISBN: 9788388336959",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek",
  publisher = "Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
}