@InCollection{Bielska:2013,
  author  = "A. Bielska",
  title     = "Środowisko i oblicze ideowe pisma katolickiego "Aspekty"",
  pages     = "402--413",
  year      = "2013",
  booktitle = "Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, ISBN: 9788388336959",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek",
  publisher = "Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
}