@InCollection{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Psychofizyczne aspekty wyrażania doświadczenia wiary (na przykładzie religijnych przekazów internetowych)",
  pages     = "25--40",
  year      = "2013",
  booktitle = "Język doświadczenia religijnego. Tom V, ISBN: 9878363134532",
  editor    = "pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}