@InCollection{DzikuŠ:2013,
  author  = "M. DzikuŠ and M. DzikuŠ",
  title     = "Polityka ekologiczna i energetyczna Unii Europejskiej",
  pages     = "138--147",
  year      = "2013",
  booktitle = "Spo│eczne pogranicza : monografia, ISBN: 9788364249068",
  editor    = "red. nauk. R. Wo╝niak, T. E. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Bada˝ i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzˇw Wlkp.",
}