@InCollection{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title     = "Schizofrenia jako wycofanie z przestrzeni społecznej",
  pages     = "221--228",
  year      = "2013",
  booktitle = "Terytoria kultury - topografia obecności*, ISBN: 9788378420798",
  editor    = "red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}