@InCollection{Benyskiewicz:2013,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Maria Zientara-Malewska",
  pages     = "55--62",
  year      = "2013",
  booktitle = "Z dziejów Nowego Kramska : ¬ródła i szkice historyczne, ISBN: 9788378420569",
  editor    = "pod red. Joachima Benyskiewicza",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}