@InCollection{Suchorski:2013,
  author  = "A. Suchorski and K. Benyskiewicz",
  title     = "Kronika parafii p.w. Narodzenia Marii Panny w Nowym Kramsku pow. Wolsztyn ; oprac.",
  pages     = "177--240",
  year      = "2013",
  booktitle = "Z dziejów Nowego Kramska : ¬ródła i szkice historyczne, ISBN: 9788378420569",
  editor    = "pod red. Joachima Benyskiewicza",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}