@InCollection{Danielak:2013,
  author  = "W. Danielak and D. Lesicki",
  title     = "Model biznesowy a relacje współdziałania z podmiotami w otoczeniu",
  pages     = "192--199",
  year      = "2013",
  booktitle = "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, ISBN: 9788372835390",
  editor    = "red. nauk. M. Matejun, K. Szymańska",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Łódzkiej",
  address   = "Łódź",
  series    = "Monografie Politechniki Łódzkiej",
}