@InCollection{Asienkiewicz:2013,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title     = "Charakterystyka somatotypologiczna młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie kształcącej się na kierunku wychowanie fizyczne",
  pages     = "159--170",
  year      = "2013",
  booktitle = "Zdrowie w kulturze i życiu codziennym, ISBN: 9788393324040",
  editor    = "pod red. Piotra Godlewskiego i Daniela Kalinowskiego",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie",
  address   = "Koszalin",
}