@InCollection{Baron-Polańczyk:2013,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Wspieranie nauczycieli w stosowaniu ICT wobec ich oczekiwań (raport z badań)",
  pages     = "85--99",
  year      = "2013",
  booktitle = "Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna, ISBN: 9788393228027",
  editor    = "red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego",
  address   = "Zielona Góra",
}