@InCollection{£ychmus:2013,
  author  = "P. £ychmus",
  title     = "Scenariusz XVIII "Stary wyjadacz"",
  pages     = "74",
  year      = "2013",
  booktitle = "Teatr organizacji : Scenariusze komunikowania wiedzy, ISBN: 9788376953052",
  editor    = "pod red. Kazimierza Perechudy",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
  address   = "Wroc³aw",
}