@InCollection{Baron-Polańczyk:2013,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title     = "Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim - teoria i praktyka",
  pages     = "105--115",
  year      = "2013",
  booktitle = "Praca i rozwój zawodowy w warunkach wspó³czesnych przemian, ISBN: 9788393228034",
  editor    = "red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}