@InCollection{Jasik-Pyzdrowska:2013,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title     = "Wyzwanie czy wykluczenie - niepełnosprawni studenci na kierunkach medycznych i pokrewnych",
  pages     = "199--213",
  year      = "2013",
  booktitle = "Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, ISBN: 9788363134730",
  editor    = "red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}