@InCollection{Kruk:2013,
  author  = "M. Kruk and E. Tomczyk",
  title     = "Autonomia, sprawność mówienia, różnice indywidualne - wyniki projektu badawczego",
  pages     = "229--248",
  year      = "2013",
  booktitle = "Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego, ISBN: 9788362135264",
  editor    = "pod red. Mirosława Pawlaka",
  publisher = "Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu",
  address   = "Poznań - Kalisz",
}