@InCollection{Misztal:2013,
  author  = "G. Misztal and A. Staszczuk and A. Węglarz",
  title     = "Analiza cech energetycznych budynków i struktury zużycia ciepła",
  pages     = "13--29",
  year      = "2013",
  booktitle = "Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia, ISBN: 9788378421146",
  editor    = "red. nauk. P. Ziembicki",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}