@InCollection{Husak:2014,
  author  = "B. Husak",
  title     = "Centrum Oświatowo-Rekreacyjne Jugendhof Knivsberg i jego rola w krzewieniu kultury niemieckiej w Szlezwiku Północnym",
  pages     = "69--84",
  year      = "2014",
  booktitle = "Kultura 2011, ISBN: 9788393481484",
  editor    = "pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej",
  publisher = "Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wr.",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Edukacja - Kultura - Społeczeństwo : t. 2",
}