@InCollection{Husak:2014,
  author  = "B. Husak",
  title     = "Sigrun Schleipfer alias Sigrun Freifrau von Schlichting i jej działalność w Niemczech i w Polsce",
  pages     = "273--289",
  year      = "2014",
  booktitle = "Społeczeństwo 2011, ISBN: 9788393481491",
  editor    = "pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej",
  publisher = " Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wr.",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Edukacja - Kultura - Społeczeństwo",
  volume    = "tom 3",
}