@InCollection{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Etyczno-społeczny wymiar pojęcia "szczęście" - na podstawie definicji słownikowych",
  pages     = "27--37",
  year      = "2014",
  booktitle = "Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym, ISBN: 9788378505334",
  editor    = "red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}