@InCollection{Bartkowiak:2014,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "(Nie)szczęśliwe dzieciństwo. Konteksty (nie)dzisiejsze",
  pages     = "117--135",
  year      = "2014",
  booktitle = "Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym*, ISBN: 9788378505334",
  editor    = "red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}