@InCollection{Kotylak:2013,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Przemysł kreatywny - nowa era twórczej równowagi",
  pages     = "7--19",
  year      = "2013",
  booktitle = "Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu, ISBN: 8360289322",
  editor    = "red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak",
  publisher = "Wydaw. MAjUS s.c.",
  address   = "Zielona Góra",
}