@InCollection{Kostka:2014,
  author  = "E. Kostka",
  title     = "Wod± ukryty, czyli o legendarnym pochówku Alaryka",
  pages     = "199--205",
  year      = "2014",
  booktitle = "Królowie i biskupi, rycerze i ch³opi - identyfikacja zmar³ych : Funeralia Lednickie. Spotkanie 16, ISBN: 9788393138869",
  editor    = "red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński",
  publisher = "Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich",
  address   = "Poznań",
}