@InCollection{Stankiewicz:2014,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Rozwijanie zaangażowania pracowników w zarządzanie wiedzą",
  pages     = "51--64",
  year      = "2014",
  booktitle = "Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, ISBN: 9788378421320",
  editor    = "red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}