@InCollection{Stankiewicz:2014,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title     = "Tworzenie warunków sprzyjających realizacji permanentnego peer coachingu w organizacji poprzez kodeks etyczny (na podstawie badań empirycznych)",
  pages     = "112--123",
  year      = "2014",
  booktitle = "Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami : monografia, ISBN: 9788363500696",
  editor    = "red. nauk. R. Kucęba, E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg",
  publisher = "Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej",
  address   = "Częstochowa",
}