@InCollection{Kowalski:2014,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "O "Wychowaniu dla przyszłości" Bogdana Suchodolskiego - 50 lat później",
  pages     = "100--109",
  year      = "2014",
  booktitle = "O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego : W 110. rocznicę urodzin, ISBN: 9788361991632",
  editor    = "pod red. Czesława Kupisiewicza i Bogusława Śliwerskiego",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Humanitas"",
  address   = "Sosnowiec",
}