@InCollection{Asienkiewicz:2014,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title     = "Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne mlodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages     = "11--26",
  year      = "2014",
  booktitle = "Zdrowie i dobrostan. Dobrostan i społeczeństwo [2014], ISBN: 9788361495314",
  editor    = "red. nauk. Grażyna Nowak-Starz, Małgorzata Markowska",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
  volume    = "4/2014",
}