@InCollection{Sałamaj:2014,
  author  = "M. Sałamaj and M. Siekacz",
  title     = "Automatyzacja procesów produkcyjnych i kontroli jakości",
  pages     = "100--106",
  year      = "2014",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny], ISBN: 9788393384358",
  editor    = "red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 8",
}