@InCollection{Jazownik:2013,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Uczeń jako "świadek" zdarzeń fabularnych",
  pages     = "413--434",
  year      = "2013",
  booktitle = "Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, ISBN: 9788360218396",
  editor    = "pod red. Leszka Jazownika",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Zielona Góra",
}