@InCollection{Jodkowski:2013,
  author  = "K. Jodkowski and K. Kilian",
  title     = "Feyerabendowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego",
  pages     = "61--76",
  year      = "2013",
  booktitle = "Sozologia systemowa (V) : Ekosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, ISBN: 9788372419422",
  editor    = "pod red. Wiesława Dyka",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
  address   = "Szczecin",
  volume    = "tom V",
}