@InCollection{Jazownik:2012,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Uczeń w roli badacza, krytyka i nieprofesjonalnego odbiorcy",
  pages     = "96--106",
  year      = "2012",
  booktitle = "Doświadczenie lektury : Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, ISBN: 9788324217700",
  editor    = "red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz",
  publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS",
  address   = "Kraków",
  series    = "Edukacja Nauczycielska Polonisty. Seria Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego",
}