@InCollection{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Konteksty użycia wybranych pojęć etyczno-społecznych we współczesnym dyskursie politycznym",
  pages     = "375--385",
  year      = "2014",
  booktitle = "Słowo we współczesnych dyskursach, ISBN: 9788379691074",
  editor    = "pod red. Katarzyny Jachimowskiej, Barbary Kudry i Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}