@InCollection{Kufel:2013,
  author  = "S. Kufel",
  title     = "Patriotyzm indywidualny. Poeci polskiego rokoka wobec kwestii narodowej (Jakub Jasiński, Wojciech Mier, Tomasz Kajetan Węgierski)",
  pages     = "59--69",
  year      = "2013",
  booktitle = "Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, ISBN: 9788376384245",
  editor    = "pod red. Bogusława Doparta",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Kraków",
  series    = "Studia Dziewiętnastowieczne : tom 11",
}