@InCollection{Gorzelana:2013,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Biblizmy i aluzje biblijne w powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy"",
  pages     = "279--297",
  year      = "2013",
  booktitle = "W stronę literatury i języka, ISBN: 9788378421160",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Filologia Polska : 5",
}