@InCollection{Gorzelana:2014,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Określenia Drugiej Osoby Boskiej w poezji Konstancji Benisławskiej",
  pages     = "77--93",
  year      = "2014",
  booktitle = "Język doświadczenia religijnego. Tom VI, ISBN: 9788363134587",
  editor    = "red. nauk. Grzegorz Cyran i Elżbieta Skorupska-Raczyńska",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}