@InCollection{Bartkowiak:2014,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Edukacja wczesnoszkolna w dwóch (niecodziennych) wariantach. Analiza porównawcza wybranych teorii nauczania",
  pages     = "209--220",
  year      = "2014",
  booktitle = "Codzienność szkoły. Uczeń, ISBN: 9788378505310",
  editor    = "pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}