@InCollection{Ło¶-Tomiak:2014,
  author  = "A. Ło¶-Tomiak and M. Dalecka-Zaborowska",
  title     = "Działania Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubuskiego w latach 2003-2013 w kontek¶cie bezpieczeństwa publicznego",
  pages     = "66--81",
  year      = "2014",
  booktitle = "Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy, ISBN: 9788360389357",
  editor    = "red. M. Dalecka, A. Ło¶-Tomiak",
  publisher = "Wydaw. MAjUS s.c.",
  address   = "Zielona Góra",
}