@InCollection{Kostka:2014,
  author  = "E. Kostka",
  title     = "Społeczeństwo Bojadeł",
  pages     = "40--48",
  year      = "2014",
  booktitle = "Kronika Bojadeł / oprac., ISBN: 9788393474189",
  editor    = "Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet",
  publisher = "Wydawnictwo Eternum",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "¬ródła do dziejów Ziemi Lubuskiej : tom 1",
}