@InCollection{Danihelová:2014,
  author  = "A. Danihelová and M. Zachar and M. Rybakowski and G. Dudarski",
  title     = "Hluk a vibrácie - významné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a zdravie človeka",
  pages     = "197--200",
  year      = "2014",
  booktitle = "Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum, ISBN: 9788022826471",
  editor    = "eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec",
  publisher = "Technická Univerzita vo Zvolene",
  address   = "Zvolen",
}