@InCollection{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Językoznawcze ujęcie problemu polskiej tożsamości narodowej w czasopiśmie "Polityka"",
  pages     = "87--97",
  year      = "2014",
  booktitle = "Tożsamość w komunikowaniu, ISBN: 9788378421429",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze : 2013",
}