@InCollection{Rostkowska-Biszczanik:2014,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title     = "Transformacje tożsamości żydowskich emigrantow na podstawie wywiadów Teresy Torańskiej z tomu "Jesteśmy. Rozstania '68"",
  pages     = "109--119",
  year      = "2014",
  booktitle = "Tożsamość w komunikowaniu, ISBN: 9788378421429",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze : 2013",
}