@InCollection{Jędrzejko:2014,
  author  = "M. Jędrzejko and M. Kowalski and B. Rosik",
  title     = "Człowiek w epoce uzależnień i wielowymiarowego ryzyka. Wprowadzenie",
  pages     = "7--24",
  year      = "2014",
  booktitle = "Uzależnienia behawioralne : Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne, ISBN: 9788393455478",
  editor    = "red. nauk. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Miroslaw Kowalski, Bronislaw Paweł Rosik",
  publisher = "Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN",
  address   = "Radom",
}