@InCollection{Kowalski:2014,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Współmierność paradygmatów? Zarys sprzeczności i wyłaniających się zbieżności - perspektywa badań nad jakościa edukacji",
  pages     = "131--143",
  year      = "2014",
  booktitle = "Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, ISBN: 9788388335952",
  editor    = "pod red. Jana Grzesiaka",
  publisher = "WPA UAM w Kaliszu, PWSZ w Koninie",
  address   = "Kalisz - Konin",
  series    = "Ewaluacja i innowacje w edukacji",
}