@InCollection{Łoś-Tomiak:2014,
  author  = "A. Łoś-Tomiak and S. Ciemnoczołowski",
  title     = "Partnerstwo międzysektorowe determinantą bezpieczeństwa społecznego regionu na przykładzie współpracy administracji terenowej i organizacji pozarządowych województwa lubuskiego",
  pages     = "71--87",
  year      = "2014",
  booktitle = "Współczesne problemy rozwoju regionalnego, ISBN: 9788387193959",
  editor    = "red. B. Ślusarz, J. Wyrwa",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
}