@InCollection{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title     = "Potrzeby ludzi starszych jako wyzwanie edukacyjne",
  pages     = "241--247",
  year      = "2013",
  booktitle = "Społeczno-kulturowe problemy rozwoju społeczeństw Polski i Ukrainy, ISBN: 9788375201536",
  editor    = "pod red. Zdzisław Sirojæ, Jurij Kariagin, Bazyli Nazaruk",
  publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoly Menedżerskiej w Warszawie",
  address   = "Warszawa",
}