@InCollection{Dudek:2014,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Kościół prawosławny na ziemiach albańskich do podboju osmańskiego",
  pages     = "345--366",
  year      = "2014",
  booktitle = "Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki*, ISBN: 9788364111563",
  editor    = "red. nauk. Edward Kasperski, Olaf Krysowski",
  publisher = "Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego",
  address   = "Warszawa",
}